Deeksha

Deeksha

Oneness University ligger norr om Chennai i Indien. Jag kom i kontakt med detta och dess grundare Sri Amma Bhagavan år 2000. Redan då fick jag genom kurser till mig kunskap som har hjälpt mig väldigt mycket i livet.
Oneness University utgår inte från någon särskild tro, religion, eller andlig väg. Allt som sker på universitetet är grundat i Sri Amma Bhagavans synsätt att, ”Sanningen, oavsett hur djupsinnig, är fortfarande en osanning om det inte är DIN sanning.”. Universitetets syfte är att låta varje individ komma i kontakt med sin egen sanning och innersta essens genom personliga upplevelser på olika sätt.

Alla kurser på universitetet leder mot detta. Sri Bhagavan säger:”När vi talar om det Gudomliga, talar vi inte om att tro på någon Gud, utan att upptäcka ditt eget Högre Medvetande. När vi talar om relationer, talar vi inte om att praktisera kärlek eller nya relationstekniker, utan att upptäcka kärlek. När vi talar om kunskap, är det inte enbart intellektuella teorier eller metafysiska spekulationer, utan direkta insikter som påverkar medvetandet.”.

Deeksha är en överföring av energi. Den skapar ett skifte i medvetandet och hjälper oss att börja se och uppleva vad som sagts ovan (och mycket mer). Den har sitt ursprung från Oneness grundare Sri Amma och Sri Bhagavan. Deeksha ges oftast genom att händerna läggs på huvudet , genom ögonen eller genom intention.

Energierna har förändrats på jorden, och sedan december 2012 menade Sri AmmaBhagavan att ca 95% av alla på deras kurser skulle ”gå in i uppvaknande” där på plats. Jag ville få se att det verkligen var sant. Och utan att egentligen förstå vad det var( för det är omöjligt att veta innan, eller kunna förklara för andra hur det är) så kände jag en otroligt stark längtan dit, och åkte ner i februari 2013.
Efter 28 dagars fördjupningsprocess där visste jag att, ja det är sant! 97% av oss ca 450 personer från hela världen som var med på kursen blev uppvaknade där på plats!

Jag har sedan varit nere vid Oneness University på fördjupningskurser 2 gånger till, i december 2013 och 2015.

Genom Oneness University och Deekshan är idag många miljoner
människor i världen uppvaknade.
Med uppvaknande menas kort att ”jaget”/ditt ego är borta. Det finns ingen där inombords som kontrollerar. Vad som finns där är du, din personlighet, existens, medvetande, närvaro i nuet och allting sker automatiskt. Du kan se att dina tankar inte är dina tankar. Tankar kan komma från det kollektiva medvetandet och passera förbi som moln. Ditt sinne är inte ditt sinne (Vi är uppfostrade i ”program” om hur saker och ting ”ska vara”, det fungerar av sig självt, våra dömanden går så fort). Det finns ingen separation mellan den som observerar och det som observeras. Det finns Enhet. Du lever här och nu. Du lägger inte in en massa värderingar i allt, som du gjort innan, utan bevittnar livet som det är, helt naturligt. Det är väldigt vackert!

 

Kommentarer är stängda