Akupunktur

Det är för de flesta obekant att akupunktur i vårt land praktiseras i två helt skilda former – som trots gemensamt namn har olika ursprung och inriktning:

  1. klassisk eller traditionell kinesisk akupunktur
  2. akupunktur för smärtlindring.

Klassisk Kinesisk Akupunktur

            

Klassisk Kinesisk Medicin KKM (Classic Chinese Medicine), som jag jobbar med, har sannolikt sitt ursprung i Kina och har utövats i Asien under flera tusen år. På empirisk väg har man vunnit en djup insikt i livsprocessen, skapat en exakt teori och byggt upp system för behandling. Det finns också Traditionell Kinesisk Medicin (TKM), som man oftare ser och som ofta är en enklare form av akupunktur.

Korrekt utförd diagnos och terapi inom KKM kräver mångårig utbildning och praktisk erfarenhet av sina utövare. Med denna metod erbjuds mycket goda möjligheter till behandling av hundratals sjukdomar. Denna behandling söker nå grundorsakerna till problemet och leder vanligtvis till bestående resultat.

Jag är medlem i Svenska Akupunkturförbundet. Det krävs 3 års akupunkturutbildning (på distans) och motsvarande 60p basmedicin för att vara med i Svenska Akupunkturförbundet. Detta för att säkerställa goda kunskaper. Vi följer socialstyrelsens råd om bl.a. hygien, etik och journalföring. Vi har tystnadsplikt. Vänligen läs mer på www.akupunkturforbundet.se

Diagnos inom kinesisk medicin ställs med helt andra kriterier än i den västerländska medicinen. Man ser på kroppen som en helhet, där allt har ett samband på noga uträknat sätt. Mycket i livet kan påverka oss och vi går igenom vad och hur saker har hänt.

Man talar t.ex. om Qi, som är livsenergin som strömmar genom kroppen i energibanor, s.k. meridianer. När Qi flödar fritt har vi hälsa. Om denna Qi blir blockerad eller stagnerad kan det uppstå problem och vi får symtom.
Organen har en långt vidare funktion i kinesisk medicin. De olika organen har till uppgift att ge ut energi till och stödja olika delar av kroppen.

Man talar om ev. tomhet och fullhet i organens yin och yang. Man talar om yttre faktorer och inre faktorer.

Man tittar på tungan, som avspeglar stora delar av kroppen. Och man tar pulsen i båda handlederna, där organens energi kan kännas.

All information förs så ihop till en diagnos. Och först därefter vet terapeuten vilken behandling som ska ges.

Behandlingen är alltid individuellt anpassad. Varje person som kommer för behandling är speciell, har sin egen bakgrund och sina problem, vilka tas in i diagnosen. Två personer med t.ex. migrän eller mensvärk kan därför aldrig behandlas likadant. Och en person behandlas olika från vecka till vecka då man alltid ser till hur patienten mår just den dagen hon blir behandlad.

Oftast består behandlingen av akupunkturnålar som sätts på speciella punkter. Ibland kan det kompletteras med ström på nålarna, koppning eller moxibution, som är en värmebehandling som kan ges om patienten har kyla i kroppen.
För dem som inte vill få akupunktur för att de inte vill ha nålar kan man ge akupressur (som massage på punkterna) och man kan sätta små frön på huden istället.

    

Inom Traditionell Kinesisk Medicin arbetar man även mycket med kost, örtmedicin, Qi Gong, och en sjukgymnastik kallad Tuina.

Akupunktur enligt TCM är bra för väldigt mycket, t.ex olika sorters värk, ryggproblem, astma och allergi, sömnproblem, magproblem, stress och oro, cirkulationsproblem, kvinnosjukdomar, barnlöshet m.m.

Akupunktur för smärtlindring

Akupunktur för smärtlindring (Sensorisk nervstimulering) har utvecklats i Europa under de senaste decennierna med den klassiska akupunkturen som inspirationskälla, men de klassiska lagarna följs inte och dess syften är annorlunda.

Den metod som sjukgymnasterna använder här i Sverige har kommit till av svenska läkare på 70-80-talet och utövas ingen annanstans i världen. Här används inte de klassiska akupunkturpunkterna, utan genom att behandla vissa reflexpunkter stimuleras kroppens utsöndring av endorfiner, vilka har smärtstillande effekt. Effekten påminner om den som vid intagande av smärtstillande läkemedel.

Man behandlar här symtomen och inte orsakerna till problemen.
Denna metod används inom den offentliga sjukvården. Sjukvårdspersonal utbildas under två veckor. Då berörs inte principerna för klassisk akupunktur.

Kommentarer inaktiverade.